Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας

Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας
Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας = Προϋπόθεση Εθνικής Κυριαρχίας

Δεν ευθύνομαι και δεν πληρώνω την κρίση τους. Να πληρώσουν οι πολιτικοί που την δημιούργησαν

Δυνάμεις της Κοινωνίας

Our main concern is to help environmental policies and save fossil fuel cost, helping planet’s salvation through application of antioxidising methods like the Effective Microorganisms EM technology.
Παράλληλα, οικολογικά θέματα όπως η χρήση πράσινων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικά συστήματα αναγέννησης εδαφών με τεχνολογίες Ενεργών Μικροοργανισμών ΕΜ, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και γενικά η ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, το σπίτι μας ΓΗ.

7 Ιανουαρίου 2011

The unbelievable Mr Pagalos


The Greek Vice Prime Minister recently said that Greek Citizens employed in the administration are "shit dogs" ! In the photo you can see him before the Greek Parliament saying: "at least I am a dog of a high pedigree" !

Translation of part of this open letter to the Greek Vice Prime Minister, the famous Mr Pangalos !


... Your recent statements are the confirmation and a confession that "together we have stalled the money”, meaning that it was a way to produce your political power by borrowing money to pay employees, recruited only for having their votes in the National elections, the criterion been the number of votes that each of them was bringing. So your statement is more like searching for complicity in the tragic National economic situation today, rather than liberating confession.
In fact it is your spontaneous confession that political power operated
without principles, any feasibility, in a grid of interests where anything goes ....¨
The open letter in Greek:

Δεν υπάρχουν σχόλια: