Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας

Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας
Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας = Προϋπόθεση Εθνικής Κυριαρχίας

Δεν ευθύνομαι και δεν πληρώνω την κρίση τους. Να πληρώσουν οι πολιτικοί που την δημιούργησαν

Δυνάμεις της Κοινωνίας

Our main concern is to help environmental policies and save fossil fuel cost, helping planet’s salvation through application of antioxidising methods like the Effective Microorganisms EM technology.
Παράλληλα, οικολογικά θέματα όπως η χρήση πράσινων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικά συστήματα αναγέννησης εδαφών με τεχνολογίες Ενεργών Μικροοργανισμών ΕΜ, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και γενικά η ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, το σπίτι μας ΓΗ.

7 Μαΐου 2012

Τώρα χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ η Άμεση Δημοκρατία

Το σφάλμα είναι στην θεοποίηση του "δημοκρατικού" πολιτεύματος όπως ισχύει στην Ευρώπη σήμερα, δηλαδή της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, εξαιρουμένης βεβαίως της Ελβετίας και πρόσφατα της Ισλανδίας. Δημοκρατία είναι μόνο μία, η Άμεση και οπωσδήποτε όχι η Αγγλικής αυτοκρατορικής εμπνεύσεως αντιπροσωπευτική. Το έκτρωμα αυτό Δημοκρατίας εν ισχύει σήμερα στην Ελλάδα είναι στην βάση όλων των προβλημάτων μας. Μια "δημοκρατία" που εκτός από αντιπροσωπευτική είναι επί πλέον με ένα μοναρχικό πρωθυπουργοκεντρικό σύνταγμα συνοδευόμενο από ένα καλπονοθευτικό εκλογικό νόμο-έκτρωμα. Το αποτέλεσμα των εκλογών έγινε με βάση αυτό το σύστημα αντιπροσωπευτικής (ψευτο)δημοκρατίας με αυτόν τον καλπονοθευτικό εκλογικό νόμο που ακόμη και με αυτό το γελοίο Σύνταγμα είναι αντισυνταγματικός. Παρατηρώντας την δυστοκία σχηματισμού κυβέρνησης με βάση συνεννοήσεις μεταξύ κομμάτων που προέκυψαν από αυτού του τύπου εκλογές, είναι περισσότερο από ποτέ φανερό το ανούσιον αυτής της διαδικασίας και τελικά η ανάγκη αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών. Με δεδομένο ότι στην κοινωνία μας δεν υπάρχει ακόμη κουλτούρα άμεσης δημοκρατίας και επειδή δεν περιμένομε οι κεφαλές των κομμάτων να την προωθήσουν, θα πρέπει να επιδιωχθεί να προωθηθεί από την βάση των πολιτών. Στο πνεύμα λοιπόν αυτό και παράλληλα με την εκλογική ανατροπή των δυνάμεων κατοχής, προτείνομε να υποστηρίξομε δράσεις σε επίπεδο Δημοτικών αρχών. Σε πρώτη φάση συνεργαζόμενοι με δημοτικές αρχές που πιστεύουν στις αρχές της άμεσης δημοκρατίας. ΠΡΟΤΑΣΗ: Παράλληλα με το τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος συγκαλεί Διευρυμένη Λαική Συνέλευση Δήμου (Δ.Λ.Σ.Δ.) στην οποία συμμετέχουν οι Δημοτικές παρατάξεις και ένας αριθμός κληρωτών (π.χ. 5πλάσιος του αριθμού των δημοτικών συμβούλων). Η επιλογή των κληρωτών-δημοτών γίνεται με κλήρωση από κατάλογους που προτείνουν οι δημοτικές παρατάξεις για την κάθε μία χωριστούς. Ο αριθμός των κληρωτών θα έπρεπε να είναι ανάλογος της δύναμης της κάθε δημοτικής παράταξης που πέτυχε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Θα έπρεπε βέβαια η κάθε παράταξη να προτείνει για την κλήρωση ένα ελάχιστο αριθμό δημοτών π.χ. 10 ή 20-πλάσιο του αριθμού των κληρωτών που αναλογεί στην κάθε παράταξη. Ενδεχομένως και επιπρόσθετα, ο Δήμαρχος καλεί και από έναν εκπρόσωπο (ή περισσότερους) από κάθε μία από τις συλλογικότητες που δρουν ήδη στον Δήμο, όπως οι υπάρχουσες ανοικτές λαικές συνελεύσεις, κινήματα τύπου ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, συλλογικότητες αλληλεγγύης, στην περίπτωση του Ελληνικού την ΦΙΛΕΛ για το Μητροπολιτικό Πάρκο, και άλλες που έχουν δράση με πολιτική και κοινωνική βαρύτητα. Υπ’ όψιν ότι μέλη αυτών των ως άνω συλλογικότητων θα έχουν ήδη πιθανότατα κληρωθεί από τους προτεινόμενους από κάθε δημοτική παράταξη, με δεδομένο ότι οι δημοτικές παρατάξεις θα τους έχουν πιθανότατα ήδη προτείνει λόγω του ό,τι είναι ενεργοί πολίτες. Οι δημοκρατικές αποφάσεις των ΔΛΣΔ θα έχουν έτσι μεγάλη πολιτική βαρύτητα και έτσι θα επιβάλλουν από την βάση νομιμοποίηση των δράσεων τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε Εθνικό επίπεδο.