Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας

Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας
Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας = Προϋπόθεση Εθνικής Κυριαρχίας

Δεν ευθύνομαι και δεν πληρώνω την κρίση τους. Να πληρώσουν οι πολιτικοί που την δημιούργησαν

Δυνάμεις της Κοινωνίας

Our main concern is to help environmental policies and save fossil fuel cost, helping planet’s salvation through application of antioxidising methods like the Effective Microorganisms EM technology.
Παράλληλα, οικολογικά θέματα όπως η χρήση πράσινων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικά συστήματα αναγέννησης εδαφών με τεχνολογίες Ενεργών Μικροοργανισμών ΕΜ, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και γενικά η ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, το σπίτι μας ΓΗ.

4 Δεκεμβρίου 2009

Δημόσια Επιχείρηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΔΕΑΠΕ

Με την ευκαιρία της ημερίδας που το Υπουργείο περιβάλλοντος οργάνωσε σήμερα 4/12/2009 σχετικά με τα οικολογικά εγκλήματα, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο οικολογικό έγκλημα θα ήταν το να μην εκμεταλλευόμαστε τις πλούσιες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας που διαθέτει η χώρα μας: Αιολική, Ηλιακή, Γεωθερμία και άλλες.

Για τον λόγο αυτό παραθέτω μία συνοπτική Πρόταση Ιδρυσης Δημόσιας Επιχείρησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΔΕΑΠΕ) που έστειλα στον Πρωθυπουργό της χώρας σκεφτόμενος ότι η ιδέα ίδρυσης ενός φορέα δημιουργίας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) πιθανόν να του ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο στην διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους συνεταίρους για τον τρόπο εξόδου από την παρούσα κρίση.

Η ΔΕΑΠΕ θα εγκαθιστά και θα διαχειρίζεται ΑΠΕ μέσω του δίκτυου διανομής της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ θα μπορεί και αυτή να συνεχίσει να την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, ο δε ανταγωνισμός μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΑΠΕ θα είναι σε υγιείς βάσεις προς όφελος της επέκτασης και εκμετάλλευσης των ΑΠΕ.

Νέες τεχνολογίες είναι προ των θυρών.

Παραδείγματα:

- μεγάλες ανεμογεννήτριες τύπου αεροτουρμπίνας λιγότερο ογκώδεις για την ίδια ισχύ, πιο φιλικές στο περιβάλλον σε εμπορική διαθεσιμότητα σε περίπου 18 μήνες,

- μικρές ανεμογεννήτριες τύπου οροφής της Honeywell σε διαθεσιμότητα εντός του 2010,

- PV Solar organic,

- Thin film micro crystalline Φ/Β, κ.α.

Η ΔΕΑΠΕ θα μπορούσε να είναι πιο ευέλικτη και αφιερωμένη στην παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών που σε λίγα χρόνια θα κάνουν πιο αποδοτικό τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και θα ρίξουν το κόστος εγκατάστασης, ακόμη δε και να τις δοκιμάζει πιλοτικά πριν την ευρύτερη εφαρμογή τους.

Εφ' όσον εγκρίνετε την πρόταση μου διαθέτω τον εαυτό μου να ασχοληθώ αμισθί για την δημιουργία και λειτουργία του νέου φορέα.


Πιστεύω γενικότερα ότι ήλθε η ώρα της Κάθαρσης μέσω Θυσίας είτε του ενός και φωτισμένου (βλέπε Σωκράτης, Ιησούς), είτε των πολλών από λίγο ο καθένας (βλέπε
Ελληνικός λαός), είτε και το ορθότερον των ενόχων.
Καθόσον με αφορά προσφέρω την μικρή μου θυσία του ''αμισθί'.

Δεν υπάρχουν σχόλια: