Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας

Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας
Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας = Προϋπόθεση Εθνικής Κυριαρχίας

Δεν ευθύνομαι και δεν πληρώνω την κρίση τους. Να πληρώσουν οι πολιτικοί που την δημιούργησαν

Δυνάμεις της Κοινωνίας

Our main concern is to help environmental policies and save fossil fuel cost, helping planet’s salvation through application of antioxidising methods like the Effective Microorganisms EM technology.
Παράλληλα, οικολογικά θέματα όπως η χρήση πράσινων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικά συστήματα αναγέννησης εδαφών με τεχνολογίες Ενεργών Μικροοργανισμών ΕΜ, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και γενικά η ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, το σπίτι μας ΓΗ.

1 Απριλίου 2016

Πόσους ξένους μετανάστες ή πρόσφυγες μπορεί να απορροφήσει μια Κοινωνία ;

Η Δημοκρατία είναι πολιτικό σύστημα με πρωταρχικό σκοπό να υπηρετεί την Κοινωνία. Η Κοινωνία είναι δηλαδή ο βασικός θεσμός. Για να υπηρετηθεί ο βασικός θεσμός και το σύστημα να είναι λειτουργικό προβλέπονται δομές και επί μέρους θεσμοί.
Η ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών επιτυγχάνεται μέσα από τον σεβασμό των νόμων που εξ άλλου αυτοί οι ίδιοι έχουν συναποφασίσει. Έτσι μεταξύ των πολιτών αναπτύσσεται ο λεγόμενος κοινωνικός ιστός. Ο ιστός αυτός λειτουργεί για τον συγκεκριμένο χώρο της επικράτειας, την δεδομένη πληθυσμιακή κατανομή, κατανομή βιοποριστικών δραστηριοτήτων των πολιτών και τελικά για τον συγκεκριμένο αριθμό πολιτών με μια κάποια ανοχή στην διακύμανση του, πιστεύω της τάξεως του συν-πλην 1%.
Στην περίπτωση εισόδου ξένων με την ιδιότητα του επισκέπτη – περιηγητή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα δεδομένου ότι αυτοί έρχονται ως πελάτες των πολιτών και όχι ως επί πλέον πολίτες που θα πρέπει να βιοποριστούν και άρα να συμμετέχουν σε όλες τις λειτουργίες της Κοινωνίας οργανωμένης για τον συγκεκριμένο αριθμό πολιτών και χωρίς να βλάπτουν τον Κοινωνικό ιστό. Άρα αυτοί δεν υπολογίζονται στα παραπάνω ποσοστό διακύμανσης 1% του αριθμού των πολιτών της χώρας.
Στην περίπτωση της εισόδου ξένων με την ιδιότητα του οικονομικού μετανάστη, και μάλιστα σε συνεχή ροή, αυτοί πρέπει εν δυνάμει να υπολογίζονται στο ποσοστό επιτρεπτής διακύμανσης του 1%, διότι με την βιοποριστική παρουσία τους επηρεάζουν τον βιοπορισμό των πολιτών της Κοινωνίας. Μόνο ως σκλάβοι δεν θα τον επηρέαζαν. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν να είναι επιλογή μιας Δημοκρατίας που εξ ορισμού σέβεται την ανθρώπινη φύση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ούτε όμως είναι δυνατόν μια Δημοκρατία να κληθεί ή να μπορεί να υπηρετήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα άλλων κοινωνιών γειτονικών ή όχι.
Στην περίπτωση της λάθρα εισόδου μεταναστών απλά πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι της Δημοκρατίας και με δεδομένο ότι άμεσα επηρεάζουν το επιτρεπτό όριο του 1%. Εφ’ όσον ο αριθμός τους όμως είναι μέσα στο όριο αυτό και συντρέχουν ανθρωπιστικοί λόγοι, πιθανόν να μπορεί να εξεταστεί η περίπτωση νομιμοποίησης της παραμονής τους στην χώρα με βάση πάντα νόμους της Δημοκρατίας.
Στην περίπτωση εισόδου προσφύγων θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διεθνείς νόμοι σε συνδυασμό με τους νόμους της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχουν σχόλια: