Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας

Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας
Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας = Προϋπόθεση Εθνικής Κυριαρχίας

Δεν ευθύνομαι και δεν πληρώνω την κρίση τους. Να πληρώσουν οι πολιτικοί που την δημιούργησαν

Δυνάμεις της Κοινωνίας

Our main concern is to help environmental policies and save fossil fuel cost, helping planet’s salvation through application of antioxidising methods like the Effective Microorganisms EM technology.
Παράλληλα, οικολογικά θέματα όπως η χρήση πράσινων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικά συστήματα αναγέννησης εδαφών με τεχνολογίες Ενεργών Μικροοργανισμών ΕΜ, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και γενικά η ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, το σπίτι μας ΓΗ.

5 Μαρτίου 2010

An open letter to Focus Magazine


Redaktion Focus magazine, Steinhauser Str. 1–3, 81677 München, Germany
email: redaktion@focus.de
Dear Sirs,
With reference to your several pages article about Greece with the Aphrodite' statue saluting you, I would like to contribute with some considerations that could enlighten the issue.
First of all, a reference should be made to the Ancient Greek philosopher Aristotelis (or Aristotle in English) and his wise recommendation in free translation: Greek person is who got the Greek Education. We have in Greece today per example hundreds of thousands of economical refugees' children from Albania, Pakistan, Africa who got their education in Greek schools ,in Greek language and it is quite obvious that these children are Greeks also and even very often get high ranks in their schools here.
I underlined the language as it is the base of communication but also of reasoning: the language gives you the possibility of LOGOS, a very heavy ancient Greek word which by itself is a PHILOSOPHY. It is exactly the same today in modern Greek as most of the ancient Greek words. All the Greeks today who have a minimum of school education and without been linguistic specialists, we could read and understand the Christian Bible which in its original version, mentions that LOGOS HN O THEOS: Logos was the God himself !
Our Greek language is spoken for the last 2.500 years continuously, having got an evolution of course.
I personally got a French education also and have passed 4 years in France for my PHD in Toulouse Polytechnic Institute. I got a child, my son, in France and I feel French as much as Greek I could say.
Nevertheless, I can see that even the French language is far away from been as rich and with LOGOS possibilities as Greek language. I know other languages too, not as well, but I could realize it in those too, with the most shocking ''SKOLL'' in Norsk: ''CUP'' instead of ''EIS YGEIAN (to health)''.
All above is to answer your article's point of view that our DNA today has nothing to do with the ancient Greeks' DNA. Your above point of view is characteristic of people with a very low LOGOS level. And without LOGOS there is no logic of course: A magazine without LOGOS, this would be the decadence.
About our reserves in Gold which Adolf Hitler has stolen from Greece early in the 40s, Germany claim that today are not responsible for what the Nazi have done.
I would kindly remind you that Hitler was legally and freely elected in the 30s by the German people, the same people who in big majority was for his actions in the late 30s and continued to support him in the early 40s. Also when Hitler was staling the Greek Treasury Gold. As a simple minded and with my simple LOGOS, I understand that what Hitler was doing it was on behalf of the German people, on behalf of the reunited GERMANY today.
If with the end of the war Greece had their gold, probably the Greek army could have been much more efficient against the revolted ELAS army and the civil war could have been avoided.
So, I accuse Germany as a possible responsible of the 70.000 dead victims, hundreds of thousands wooden and suffered and a whole country underdevelopment even today.
You are right when you accuse the Greek administration today. I accuse them too.
Greece today is suffering from an administration-Monster: An occupation force. But, this is in great extent a result of the German actions who continued:
In 1990 there was a hidden coup d' etat in Greece when SIEMENS has ''arranged'' so the 3 political leaders supporting the Zolotas ecumenical government, choose the Siemens digital phone connections despite and against the Parliament voted decisions: a euro billions project.
Some time later during the Mitsotakis government Siemens bribed the PASOK opposition too who so has been able to get the elections in 1993.
By the way the Mitsotakis family are all great friends of Mr Christoforakos, the Siemens director in Greece, lately in German jail.
The Greek parliamentary politicians today (including the communist party) are just clowns, you are right. Clowns dealing with their European colleagues, Mrs Merkel, Mr Brown, Mr Sarkozi and the others who accept them since they are good possible buyers of military equipment (most of the time scrap and at double price or more), Porsche and Mercedes cars, Navy French Fregates, etc, at the detriment of us, the Greek people, our children and grand-grand children. And as I told you last night when I was unable to sleep thinking to your article: who is corrupting others, he is corrupted too.(*)
With my simple LOGOS I understand that by occupying our gold, Germany is still occupying us and our official name today should be SIEMENSLAND instead of GRIECHENLAND, with residents still speaking the Greek language, most of them able of Greek LOGOS too.
I would appreciate any comment from your part, after all you are the Boss !
Yours faithfully
Dr Ingr Georges Vamvacoussis
A humble subject of Siemensland

Δεν υπάρχουν σχόλια: