Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας

Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας
Εγκαθίδρυση Δημοκρατίας = Θεσμοποίηση της Κοινωνίας = Προϋπόθεση Εθνικής Κυριαρχίας

Δεν ευθύνομαι και δεν πληρώνω την κρίση τους. Να πληρώσουν οι πολιτικοί που την δημιούργησαν

Δυνάμεις της Κοινωνίας

Our main concern is to help environmental policies and save fossil fuel cost, helping planet’s salvation through application of antioxidising methods like the Effective Microorganisms EM technology.
Παράλληλα, οικολογικά θέματα όπως η χρήση πράσινων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικά συστήματα αναγέννησης εδαφών με τεχνολογίες Ενεργών Μικροοργανισμών ΕΜ, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και γενικά η ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, το σπίτι μας ΓΗ.

7 Ιουνίου 2017

Εκχώρηση Εθνικής Κυριαρχίας σημαίνει και λήξη εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος

Προς όλους τους φίλους και συναγωνιστές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν για ένα θέμα που χρειάζεται επιστημονική διατύπωση με βάση την πολιτική και νομική επιστήμη.

Χρειάζονται ισχυρά νομικά επιχειρήματα που θα τεκμηρίωναν επιστημονικά την απλή λογική: Ότι δηλαδή σε καθεστώς εκχώρησης εθνικής ή κρατικής εξουσίας παύει να υπηρετείται το "δημόσιο συμφέρον". Ή αλλιώς, ότι με την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας παύει και η δυνατότητα υπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος διότι οι θεσμοί που το εξασφαλίζουν παύουν σταδιακά να λειτουργούν: η Δικαιοσύνη, η Δημόσια Υγεία, η Εθνική Άμυνα, η δημόσια Εκπαίδευση, κ.ο.κ.
Οι κατοχικές δυνάμεις που έχουν οικιοποιηθεί την Εθνική Κυριαρχία φροντίζουν ώστε η λειτουργία αυτών των θεσμών να επιβραδύνεται σταδιακά ώστε να αποφεύγονται οι άμεσες λαικές αντιδράσεις.

Υπενθυμίζω ότι σωρεία προσφυγών διάφορων πατριωτών έχουν απορριφθεί από το ΣτΕ αλλά και από τις Βρυξέλλες με την πρόφαση των συστημικών δικαστών ότι οι μνημονιακές πολιτικές δικαιολογούνται από την "ανώτερη" ανάγκη αποφυγής της χρεωκοπίας, άρα για λόγους "δημοσίου συμφέροντος".

Η εκχώρηση και παύση εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος είναι το βασικό μου επιχείρημα σε απάντηση μου στην ΕΕ, αλλά με λογικά και όχι νομικά επιχειρήματα. Θα ήταν καλλίτερα αν είχαμε μια πιο εμπεριστατωμένη νομική ανάλυση από ειδικούς με αναφορά στο εθνικό και διεθνές δίκαιο και την διεθνή νομολογία. Με επιστημονικά νομικά επιχειρήματα ώστε οι δικαστές να μην μπορούν να αντικρούσουν.

Παρακάτω οι σχετικές αναφορές στο κείμενο της απάντησης μου στην ΕΕ και ειδικότερα στην παράγραφο 1.:


 1. ................. Όσον αφορά τον πιθανό αντίλογο-επιχείρημα ότι η υπεξαίρεση αυτή έγινε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η Πολιτική Επιστήμη προβλέπει ότι με εκχωρημένη την Εθνική Κυριαρχία, όπως οι πολιτικοί αποδέχθηκαν ήδη με την 1η δανειακή σύμβαση με την Τρόικα το 2010, έχει πάψει να υπάρχει και η έννοια του Δημοσίου Συμφέροντος υπέρ των πολιτών.
  Άρα κανένας Νόμος σε καθεστώς εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος. Αυτό είναι συμπέρασμα της Πολιτικής Επιστήμης και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. ................................Παρακάτω η απάντηση μου σε επιστολή του των Βρυξελλών που αναφέρεται σε καταγγελία μου για τον παράνομο και αντισυνταγματικό νόμο Κατρούγκαλου.

Τυχόν νομική σας βοήθεια θα μου επέτρεπε να ενισχύσω τα επιχειρήματα μου. Έπρεπε να απαντήσω μέχρι τέλος Μαίου. Αλλιώς η καταγγελία μου θα όδευε στο αρχείο.


Ref. Ares(2017)1627382 – 27/03/2017
Καταγγελία μου CHAP(2017)00930.


Προς την Ευρωπαική Επιτροπή 29 Μαΐου 2017
Υπ' οψιν Κας Nathalie BERGER, Προϊστάμενης Διοικητικής Μονάδας.


Σε απάντηση της επιστολής σας της 27 Μαρτίου 2017 σας παραθέτουμε τμήματα της ενωσιακής νομοθεσίας τα οποία έχουν καταπατηθεί στην Ελλάδα τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από ενωσιακά όργανα τα οποία είτε ανέχονται είτε ενθάρρυναν και ενθαρρύνουν την Ελληνική Διοίκηση στις παραβάσεις αυτές.
 1. Όσον αφορά την εφαρμογή του ΧΆΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ, 2012/C 326/02, για την υπόθεσή μου. έχομε παράβαση του δικαίου της ΕΕ και ιδιαίτερα των παρακάτω άρθρων του Χάρτη:
  Άρθρο 17 Δικαίωμα ιδιοκτησίας, όσον αφορά τα θεμελιώδη μου δικαιώματα ιδιοκτησίας και κοινωνικής ασφάλισης λόγω μη αποζημίωσης μου για την υπεξαίρεση τόσο των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ όσο και των δικαιωμάτων μου αναλογικά στην ακίνητη του περιουσία όπως και της συμμετοχής του στο πλειοψηφικό πακέτο της Τράπεζας Αττικής. Όσον αφορά τον πιθανό αντίλογο-επιχείρημα ότι η υπεξαίρεση αυτή έγινε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η Πολιτική Επιστήμη προβλέπει ότι με εκχωρημένη την Εθνική Κυριαρχία, όπως οι πολιτικοί αποδέχθηκαν ήδη με την 1η δανειακή σύμβαση με την Τρόικα το 2010, έχει πάψει να υπάρχει και η έννοια του Δημοσίου Συμφέροντος υπέρ των πολιτών.
  Άρα κανένας Νόμος σε καθεστώς εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος. Αυτό είναι συμπέρασμα της Πολιτικής Επιστήμης και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Μόνο ολοκληρωτικοί δικτατορικοί και ναζιστικοί θεσμοί θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν το συμπέρασμα αυτό. Υποθέτω δε ότι η Ευρωπαική Ένωση δεν υποστηρίζει ή υποθάλπει τον ολοκληρωτισμό. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα εκπλαγώ αν θα βάλετε την καταγγελία μου στο αρχείο.
  Άρθρο 41 Δικαίωμα χρηστής Διοίκησης. Η Τρόικα της οποίας τα 2 από τα 3 μέλη είναι θεσμικά όργανα της Ε.Ε., συνήψαν την ως άνω δανειακή σύμβαση όπως και άλλες παρόμοιες μεταγενέστερα με τις οποίες εκχωρήθηκε η Εθνική Κυριαρχία, άρα καταλύθηκε το Ελληνικό Κράτος και η έννοια του Δημοσίου Συμφέροντος. Επομένωςσύμφωνα με το άρθρο 41, παράγραφος 3, έχω δικαίωμα στην αποκατάσταση εκ μέρους της Ένωσης της ζημίας ηθικής και υλικής που μου προξένησαν τα θεσμικά όργανα της, διότι μεταξύ άλλων και ο αντισυνταγματικός Νόμος 4387/2016 ήταν απαίτηση των ενωσιακών θεσμικών οργάνων, μάλιστα με βάση καταγγελία τ. υπουργού οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν συντάχθηκε καν από την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά από τον Κο Thomas Wieser του Euro working Group (βλέπε συνέντευξη του στο https://youtu.be/PATz0FDhFu8 !
  Άρθρα 43 και 47: Τα επικαλούμαι.
 2. Γενικότερα και με δεδομένο τον αξιακό νομικό πολιτισμό των χωρών-μελών της Ένωσης, επικαλούμαι το νομικό αξίωμα JURA NOVIT CURIA : (Οι κριτές ή το δικαστήριο έχουν καθήκον ν’αναζητούν αυτεπαγγέλτως, τον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου).
 3. Όσον αφορά τις μειώσεις συντάξεων που προβλέπει ο Νόμος 4387/2016 το Ελληνικό Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ότι το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) προστατεύει την περιουσία των πολιτών. Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνεται τόσο ο μισθός (αποδοχές) των εργαζομένων όσο και οι συντάξεις των απομάχων της εργασίας. Για το λόγο αυτό οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκαν ότι οι επίμαχες περικοπές των συντάξεων είναι αντίθετες στην ΕΣΔΑ.
Ακόμη, η γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου επί των συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την Κυβέρνηση. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να προχωρήσει το εν λόγω νομοσχέδιο προς ψήφιση στην Βουλή.


4. Με βάση δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 2/4/2017
και την ανάλυση που κάνει ο εξειδικευμένος επί κοινοτικών θεμάτων νομικός Κος Πέτρος Μηλιαράκης αναλύοντας αγωγή του στο Ευρωπαικό δικαστήριο υπέρ των θιγόμενων συνταξιούχων μηχανικών, αναλύεται το παράνομο κούρεμα των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων παρά το γεγονός ότι ήσαν Ν.Π.Δ.Δ. και δεν ανήκαν στον ιδιωτικό τομέα τον οποίο και μόνο αφορούσε το PSI.
Δηλαδή δεν έγινε «κούρεμα» ιδιωτών αλλά «κούρεμα» δημόσιου τομέα. Μάλιστα σκανδαλωδώς εξαιρέθηκε το ασφαλιστικό ταμείο του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος !
Υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα σε μια παράνομη πράξη, που αφορά το «κούρεμα» δημόσιου τομέα, με ταυτόχρονες παραλείψεις των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και στο αποτέλεσμα, που είναι η επελθούσα ζημία
Στις 6 Μαΐου 2010 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με επικεφαλής τότε τον κ. Ζαν Κλοντ Τρισέ, εξέδωσε πράξη με την οποία εμπιστευόταν απολύτως τα ελληνικά ομόλογα. Δηλαδή, επί κ. Ζαν Κλοντ Τρισέ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήδη από τις 6 Μαΐου 2010 εγγυήθηκε την καταλληλότητα των
εμπορεύσιμων χρεογράφων που εξέδιδε η ελληνική κυβέρνηση ως απολύτως ασφαλών. Ειδικότερα, εντύπωση δημιουργεί το γεγονός ότι η κατακλείδα της απόφασης αυτής αναφέρεται στο ότι πρέπει να γίνονται αποδεκτά τα ομόλογα αυτά, και μάλιστα ανεξαρτήτως των εξωτερικών αξιολογήσεων για την πιστοληπτική τους ικανότητα.
Σημαίνει ότι: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με πρόεδρό της τον κ. Ζαν Κλοντ Τρισέ, εγγυάται τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου αγνοώντας το «τι» θα αξιολογήσουν οι σχετικοί οίκοι Standard & Poor’s, Fitch και Moody’s.
Από την ημερομηνία εκείνη και μετά, πέραν του ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την αποκλειστική ευθύνη να παρακολουθεί και να ασκεί τη νομισματική πολιτική, είναι και μέλος της «τρόικας» για το ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης. Άρα, πέραν του γενικού καθήκοντος και της αποκλειστικής αρμοδιότητάς της που αφορά τη νομισματική πολιτική, γνωρίζει εκ των έσω όλα τα επι μέρους προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Παρά ταύτα, αδρανεί να τοποθετηθεί δημοσίως ως προς τα ελληνικά ομόλογα. Ειδικότερα, από τον Ιούλιο του 2011 και κυρίως από τον Οκτώβριο του 2011 έχει διαμορφωθεί το όλο κλίμα για το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων. Εντούτοις, η υπό τον κ. Μάριο Ντράγκι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξακολουθεί να αδρανεί, διατηρώντας σε ισχύ την επί προεδρίας του κ. Ζαν Κλοντ Τρισέ απόφασή της. Εδώ ακριβώς υφίσταται και το μέγα κομβικό σημείο.
Όταν αναφερόμαστε σε «κούρεμα» ομολόγων, δηλαδή σε μείωση ρευστότητας στον χρόνο που λήγουν τα ομόλογα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι για τα ζητήματα αυτά, της νομισματικής δηλαδή πολιτικής, η αποκλειστική αρμοδιότητα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν μπορεί, δηλαδή, ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα του Ευρωσυστήματος, να αποφασίζει για την περιτομή των ομολόγων του, για τη μείωση δηλαδή της ρευστότητας στον χρόνο λήξης των ομολόγων, εάν δεν έχει τη ρητή έγκριση της Φρανκφούρτης, ή άλλως τη διά σιωπής συναίνεσή της.
Και πρέπει να λάμψει η αλήθεια γιατί έχουν υποστεί πλήγμα περιουσιακά δικαιώματα στον πυρήνα τους. Μιλάμε για αιφνίδια απώλεια περιουσίας στο 53,5%. Υπ’ όψιν δε ότι, με την επίκληση του ότι δεν μπορεί να γίνει «κούρεμα» στον δημόσιο τομέα, εξαιρέθηκαν της περιτομής των ομολόγων τους τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και οι εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Εδώ υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις μυστικής συμφωνίας.


Με πολύ μεγάλη βραδύτητα, ο κ. Μάριο Ντράγκι έβαλε την υπογραφή του, ανακαλώντας την πράξη του κ. Ζαν Κλοντ Τρισέ, που εγγυάτο τα ελληνικά ομόλογα πέραν των αξιολογήσεων των γνωστών εκτιμητικών οίκων. Όποιος υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο κ. Μάριο Ντράγκι συμμορφώθηκαν στον εσωτερικό νόμο πρέπει να υποστηρίξει ότι έχουν καταργηθεί οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να καθορίζει εκείνη τα της νομισματικής πολιτικής και τα της ρευστότητας. Πρέπει, δηλαδή, να υποστηρίξει το νομισματικό χάος.
Ο κ. Μάριο Ντράγκι άφησε απροστάτευτη την αγορά και τους κατόχους ελληνικών ομολόγων επί μακρό χρονικό διάστημα. Πρώτα ο κ. Μάριο Ντράγκι έβαλε την υπογραφή του και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε κατ’ ουσίαν τη διενέργεια του PSI και μετά προχώρησε η διενέργειά του.
Στις 8 Μαρτίου 2012 απέκτησε ισχύ η σχετική πράξη με την υπογραφή του κ. Μάριου Ντράγκι και την επομένη ακριβώς, στις 9 Μαρτίου 2012, προέκυψαν από την τότε ελληνική κυβέρνηση, σε επίπεδο Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και σε επίπεδο υπουργού Οικονομικών, οι διαδικασίες του «κουρέματος»….......


Άρα και για τους παραπάνω λόγους έχουν υποστεί πλήγμα περιουσιακά δικαιώματα στον πυρήνα τους δηλαδή ευθεία παραβίαση του άρθρου 17 του ΧΆΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ, 2012/C 326/02,


5. Απευθύνθηκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μου και μου απάντησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας !!
Να συμπεράνω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πνευματικές αξίες τις οποίες σας δίδαξαν οι Έλληνες Φιλόσοφοι έχουν ποδοπατηθεί από χρηματοοικονομικές ποταπότητες ; Με το επί πλέον δεδομένο της πολιτικής επιστήμης ότι προϋπόθεση ύπαρξης Δημοκρατίας είναι η θεσμοποίηση της Κοινωνίας, ο άνθρωπος δηλαδή πάνω απ' όλα, ο παραπάνω χειρισμός εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κάνει να αναρωτιέμαι αν στην Ευρωπαική Επιτροπή στην οποία απευθύνθηκα, σέβονται την Δημοκρατία όπου έχουν θεσμοποιημένη την Κοινωνία.
Ελπίζω η αμφιβολία μου να είναι σε λάθος βάση.
Στο χέρι σας να μου αποδείξετε ότι κακώς αμφιβάλλω.


Ευπειθώς
Γεώργιος Βαμβακούσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: